UDLEJNING

Book Spejderbakken Øvre ved at udfylde den elektroniske forespørgsel.
Spejderbakken kan ikke lejes til lejrskoler eller af private til fester/familiearrangementer.

PRISER

Priser oplyses ved forespørgsel eller booking.

LEJEKONTRAKT

Lejekontrakten vil blive tilsendt i elektronisk og skal returneres med underskrfit til korpskontoret, senest 14 dage fra udstedelsen samtidig med indbetaling af depositum. Information om adgangsnøgle og tyverialarm sendes til lejer 2 timer før lejemålets begyndelse.

Endelig afregning foretages fra korpskontoret efter endt lejemål.

EVENTUEL AFLYSNING

Depositum tilbagebetales ikke ved aflysning. Ved aflysning senere end 2 uger før lejeperioden, betales hele lejebeløbet.

TILSYNSFØRENDE

Inspektøren fører tilsyn med huset og omgivelser. Han vil desuden være behjælpelig overfor lejere, der har lejet Spejderbakken. Det er lejer, der er ansvarlig for, at bestemmelser og anvisninger efterkommes.  Inspenktøren kan træffes på 51201845 under hele opholdet.

Ønsker man at få hævet tempraturen på Spejderbakken før ankomst, kan man kontakte inspekøren. Den normale hvile tempratur er 15 - 16º C

SIKKERHED

Brandsikring og tyverialarm er tilsluttet alarmcentralen. Udrykning pga. fejlbetjening eller tobaksrøg betales af lejeren. Tobaksrygning er ikke tilladt i bygningerne.

AFFALD

Spejderbakken har et affaldssorteringssystem med henblik på genbrug. En betingelse for at sorteringssystemet virker er, at husaffaldet sorteres. Affaldsstativerne er mærket med sorteringsvejledning. Vejledning er opsat i køkken.

ERSTATNING

Inventar og materialer, som går i stykker under opholdet, må erstattes af lejerne. Meddelelse herom læggestil inspektøren. Betaling foretages sammen med afregningen.

OPRYDNING

Tak, om I vil efterlade lejren så ryddelig som muligt, tømt for materialer, blomster og affald, så rengøringspersonalet nemt kan komme i gang. Se opslag herom i huset. Sengelamper og udsugning i spisestue tændes/slukkes på panel på kontoret. Vasketøj lægges i snavsetøjskurven i køkkenet.

AFREJSE

El forbrug fjern aflæses af tilsynsførende, som bliver indberettet til afregning.
Papirkurve og affaldsspande tømmes og sorteres i rette affaldscontainerne. Alarmen tilsluttes ved afrejse.